Godina 2020. započela je sa do sada neviđenim izbijanjem COVID-19 popularno zvanog Koronavirus. Prvotno je započeo u Huanu u Kini i postao globalna pandemija, svijet se suočava s izazovom koji nije viđen vjekovima. Strah i zbunjenost zahvatili su srca ljudi i niko nije u stanju predvidjeti kada će se i kako završiti.

Mnogi se pitaju kako se ta globalna pandemija može odnositi prema biblijskom proročanstvu. Biblija nam govori o nadolazećim pošastima (pomorima) (fatalnim epidemijskim bolestima).

Napisano je u Svetome Pismu (Bibliji):
“Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo; i biće gladi i pomori, i zemlja će se tresti po svijetu.” (Matej 24: 7)

Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo; i biće gladi i pomori, i zemlja će se tresti po svijetu.” (Marku 13: 8)

“”I zemlja će se tresti vrlo po svijetu, i biće gladi i pomori i strahote i veliki znaci biće na nebu.” (.Luka 21:11)

 

Čudan je način izbijanja pandemije koji je dobar povod za razmišljanje. Tako smo kroz istoriju imali mnoge velike pandemije:

 

1720: Velika kuga

 

1820: Pandemija kolere

 

1920: Španjolska gripa

 

2020: novi koronavirus (COVID-19)

 

Prorok 20. stoljeća, Brat William M. Branham (Sedmi Glasnik Laodicejskom crkvenom dobu)  govorio je o bolestima posljednjih dana koje će doći. Evo nekoliko odlomaka iz njegovih propovijedi:

“Dozvolite mi da brzo prođem nešto ovdje, dok nam vrijeme prolazi. Slušajte, da li ste znali da Biblija predskazuje da će u posljednjim danima biti bakteriološko (bakcilsko) ratovanje (biološki rat, opaska.). Te će bolesti izbiti na ljudima i pašće na sve one koji su bez krštenja Svetim Duhom? Ali sa Anđelom, ili koji ima nadzor nad ovim pošastima (nevoljama) data su naređenja da ne dira nikoga na kojima je bio znak. Zašto,koliko, kakvi učitelji treba da budemo, braćo, da dovedemo crkvu u red, da bude u tom stanju? Imuna.” (God’s Provided Way Of Healing- Božiji određeni način(put) isceljenja, Chicago, Illinois, USA 54-0719A-čitava propovijed još nije prevedena na neki od naših jezika- crnogorski, srpski, hrvatski, bosanski)

“Šta će se dogoditi? Kakvu korist ćeš onda imati od kuće? Kakvu korist ćeš onda imati od novca? (Brat Branham tapše rukama dva puta-Ed.) Od kakve koristi će vam onda biti vaš momak ili vaša djevojka, šta će vam ona uraditi? Kakve koristi ćeš onda imati od ma čega? Ako nijeste ispravni sa Bogom, vi ste izgubljeni za vrijeme i vječnost.Ovo je najmračniji čas sa kojim se ovaj svijet ikada suočio od početka vremena. Nije bilo nikada vremena u cijeloj istoriji svijeta da je mračan kao sada. Rak je podivljao. Samo mislite da… Čuo sam izjavu prošlog dana, ovakav izvještaj, “Da će ove godine više ljudi umrijeti u Americi, od pušenja cigareta, koje prouzrokuju rak, da će umrijeti više ljudi u Americi, nego što je bilo ubijeno za četiti godine Korejskog rata.” Rak je podivljao. Bolesti nastupaju, i svašta se dešava. Pa, mi ne znamo šta da očekujemo. Doktori ne znaju kako da nazovu bolesti, tako oni govore. “To su virusi.” Šta je virus? Pitajte ljekara. To je nešto o čemu on ništa ne zna. On samo kaže, “To je virus.” To je sve što jeste. Nalaze se male stare bube i leteći demoni, a da čovjek nije čuo o tome ranije. Sve je u pokretu. Sve, mi pokušavamo da obuzdamo to sa prirodnim stvarima. Ali kada mi pokušavamo ovo, tu iskrsne još nešto. Tačno. Dajte čovjeku penicilin za to, nešto će još da iskrsne. Vi dajte to, to je…

Vi ste baš skroz van puta. Bog ima put, mi bi trebali ući u to.

Crkve su iznevjerile. Prezbiterijanci su iznevjerili. Metodisti su iznevjerili. Baptisti su iznevjerili. Pentakostalci su iznevjerili. Sveti Hodočasnici su iznevjerili. Crkva Božija je iznevjerila. Mi smo svi iznevjerili. (Brat kuca šest puta po propovjedaonici-Ed.) To je tačno.” (iz propovijedi William M. Branhama 57-0407E – ONDA JE DOŠAO ISUS)

“Sada, neki od njih su rekli: “Dobro, sada, ako dođe pomor, mi ćemo otići u bolnicu. Ako kuga – pomor zavlada, znate što ćemo učiniti? Otići ćemo po dr. Jonesa. On će znati kako postupiti s tim.” To nije djelovalo. Još uvijek su oni bili pametni.  “Dobro, ako zavlada pomor, mi ćemo otići dolje u pećinu i zatvoriti vrata.” To ne bi učinilo nikakvo dobro. “Ostat ćemo u kući, i staviti maske na lica, i – i staviti malo dezinfekcijskog sredstva na to.” Nije pomoglo. Bog je predodredio put. Da. I što je to bilo? Krv. Bog je predodredio, tako jednostavno kako je izgledalo, da uzmu krv jagnjeta i poškrope vrata. Još uvijek, Bog je rekao da je to Njegov put, i On ga je poštovao. “Sve izvan krvi umire.” (iz propovijedi William M. Branhama 63-0115 – PRIHVAĆANJE BOŽJEG PREDODREĐENOG PUTA NA KRAJU VREMENA)

Jedina sigurnost je u krvi našega Spasitelja, Gospoda Isusa Hrista. On je naše utočište i naša jedina pomoć u nevoljama, jer  
Isus Hristos je isti juče i danas i zauvijek.” (Jevrejima 13, 8)

Ako vas je članak potakao na razmišljanje i želite saznati više o Poruci zadnjega vremena, pišite nam na:
revivalcoming@gmail.com
faith-yu@net.hr

 

KORONAVIRUS U SVJETLU BOŽIJE RIJEČI