Kompletna knjiga u PDF formatu (4MB)

IZLAGANJE NA TEMU SEDAM CRKVENIH DOBA
Izložena je detaljna studija na temu Sedam Crkvenih Doba, i mnoge važne doktrine koje se odnose na knjigu Otkrivenja, od Prve Glave pa do Treće.

UVOD
Ova knjiga se bavi bitnim doktrinama (kao što su Božanstvo, Vodeno Krštenje, itd.) koje se nalaze u Otkrivenju, od prve do treće glave, i njena glavna tema je detaljno proučavanje Sedam Crkvenih Doba. Ovo je neophodno za studiranje i za dalje razumevanje ostatka Otkrivenja, jer iz Doba dolaze Pečati, a iz Pečata dolaze Trube, a iz Truba dolaze Čaše. Poput prvog bljeska Rimske sveće, Crkvena Doba nastupaju sa moćnim početnim prosvetljenjem, bez kojeg ne bi moglo biti budućeg svetla. Ali kada je jednom fenomenalno otkrivenje Crkvenih Doba predano Božanskim otkrivenjem, svetlo za svetlom sledi, sve dok se celo Otkrivenje široko ne otvara pred našim začuđenim očima; i mi, izgrađeni i pročišćeni kroz tog Duha, načinjeni smo spremnim za Njegovo veličanstveno pojavljivanje, našeg Gospoda i Spasitelja, Jedinog Istinitog Boga, Isusa Hrista.

Ovo ostvarenje je izloženo u prvom licu kao poruka iz moga srca srcima ljudi.

Posebne teškoće su nastale prilikom pismenog izražavanja svih imena i titula, imenica i zamenica, itd., koje se odnose na Božanstvo, i takođe reči kao što su Biblija, Pismo, i Reč, pošto mi držimo to jedino ispravnim kada se govori o veličanstvu i Ličnosti Boga i Njegove Svete Reči.

Ja se molim da blagoslovi Božiji budu nad svakim čitaocem; i neka prosvetljenje kroz Duha Božijeg donese svakome njegov deo.

William Marrion Branham