Kompletna knjiga u PDF formatu (41MB)

Ovih deset Poruka od brata William Marrion Branham-a bile su propovedane od 17. marta pa do 24. marta 1963., u Branhamovoj zajednici u Džefersonvilu, Indijani, USA. A Sedmi Pečat je bio nastavljen 25. marta u Šervud Hotelu. Poruke su bile izdate u ovom formatu nakon što su bile skinute sa magnetofonskih traka. Uloženi su maksimalni napori da bi se verbalne Poruke sa magnetofonskih traka izdale u štampanom formatu u neskraćenoj verziji.

 

 

 

 

 

Uvod

Evo poslaću vam Iliju, proroka, pre nego što dođe dan Gospodnji, taj dan veliki i strahoviti.
I on će obratiti srce otaca k sinovima, i srca sinova k ocima njihovim, da ne dođem i prokletstvom svojim zemlju ne zatrem.
— Malahija 4:5-6

 

Nego u dane glasa sedmog anđela, kada on zatrubi, onda će se svršiti tajna Božija, kao što on javi slugama svojim prorocima.
— Otkrivenje 10:7

 

Reč Gospodnja je obećala da će On poslati na zemlju još jednom Ilijin duh u obliku glasnika zadnjeg doba koji je istovremeno i anđeo Sedmog Crkvenog doba na kraju vremena. Mi čvrsto verujemo da je ovo obećanje bilo ispunjeno u potvrđenoj službi našeg dragog brata William Marrion Branham-a.

Kroz život ovog poniznog Gospodnjeg sluge, koji je toliko sažeo u sebi Hristov Duh, objava Božija je bila toliko savršeno potvrđena da se ona ne može objasniti nijednim prirodnim načinom razumevanja stvari. Od stotine hiljada vizija koje je Bog dao bratu Branhamu po celom svetu, nije bilo nijedne nepotvrđene vizije ili da nije prošla test Reči Božije.

Dana 30-og decembra 1962., u Branhamovoj zajednici u Džefersonvilu, Indijani, brat Branham je propovedao Poruku pod naslovom Da li Je Ovo Znak Kraja Gospodine? U ovoj Poruci on je govorio o viziji koja ga je usmerila da se preseli u Tuson, Arizonu, sa svojom porodicom. Ova je vizija predskazala veliki potres koji će potresti celu zemlju. Ta vizija se ispunila 28-og februara 1963., kada je 70 kilometara severoistočno od Tusona, brat Branham bio podignut u grupu od sedam anđela i bilo mu je rečeno da se vrati u Džefernsonvil, gde će mu biti otkrivene tajne Sedam Pečata.

Mi osećamo da je vreme na samom isteku, i da ova Poruka mora doći do vaših ruku, da bi nas pripremila za skori dolazak Gospodnji, jer je rečeno u Reči, “Radujmo se i veselimo, i dajmo slavu Njemu: jer je došla svadba Jagnjetova, i Njegova Žena se pripremila.”

Billy Paul Branham